sosyal medya artık bir iletişim biçimi halini almış durumdadır. Telefonlar ,kablolu cihazlar ve tüm haberleşme için kullanılan araç gereçler sosyal medya üzerine şekillenerek yol almaya devam etmektedir. Sosyal medya aracılığı ile haberleşmenin yanında eğlence ve bilgi alış verişindeki hızlı gelişmelerde buna paralel ilerleme göstermektedir.